ISS je alat cirkularne ekonomije koji omogućava primenu strategija cirkularne ekonomije u praksi. Cirkularna ekonomija je predviđena Agendom kao bitan činilac u postizanju klimatske neutralnosti i očuvanju resursa. ISS i cirkularna ekonomija podržavaju ostvarivanje ciljeva Zelene Agende, kao što su smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte i očuvanje prirode.