Edukacija je ključna jer pomaže ženama sa sela da razumeju potencijal resursa otpada, nauče nove tehnike i procese, i postanu svesne ekonomske vrednosti industrijske simbioze. Takođe, edukacija im omogućava da bolje komuniciraju i pregovaraju sa potencijalnim partnerima.