Primer popunjenog Kanvasa cirkularnosti pomaže da se bolje razume kako se alat koristi u praksi i kako se primenjuju cirkularni principi u poslovanju.