Otvaranje inovacionih procesa ka širem društvu omogućava brže pristupanje resursima i ekspertizi, podstiče raznolikost ideja i perspektiva, doprinosi transparentnosti i odgovornosti, što je ključno za rešavanje globalnih ekoloških izazova kao što su klimatske promene i smanjenje prirodnih resursa.