1. Sesija : Uvod u cirkularnu ekonomiju

U ovoj sesiji, istražićemo temelje cirkularne ekonomije i njenu ključnu ulogu u postizanju održivosti i zaštiti okoline. Upoznaćemo se s definicijom cirkularne ekonomije i osnovnim principima poput smanjenja, ponovne upotrebe i recikliranja. Takođe ćemo istražiti kako industrijska simbioza podržava ovaj koncept i kako se cirkularna ekonomija povezuje sa socijalnim preduzetništvom radi ostvarivanja društvene koristi. Ova sesija je prvi korak u razumevanju važnosti cirkularne ekonomije i njenih pozitivnih uticaja na našu budućnost

1.1. Definicija i značaj cirkularne ekonomije
1.2. Osnovni principi cirkularne ekonomije
1.3.Deljenje resursa i minimiziranje otpada
1.4. Primena cirkularne ekonomije za društvenu korist