3.1 Alati cirkularne ekonomije

Home/Projekti-is/3.1 Alati cirkularne ekonomije

U prethodnim edukativnim materijalima, zajedno smo istraživali koncept cirkularne ekonomije i upoznali se s ključnim elementima, kao što su Industrijska simbioza. Putem dostupnih linkova možete se podsetiti na te osnovne pojmove:

1.1 IS korist i uticaj
2.1 Industrijska solidarna simbioza

→ Šta su alati cirkularne ekonomije?

Dakle, šta su alati u kontekstu cirkularne ekonomije? Zamislite ih kao ključeve koji vam pomažu da rešite veliku puzlu o održivom poslovanju i očuvanju prirode. Ovi „puzle“ predstavljaju složene izazove koje donosi savremeni ekonomski model, a alati cirkularne ekonomije su načini da se ti izazovi prevaziđu.
Kad govorimo o „alatima“ u cirkularnoj ekonomiji, možemo ih zamisliti kao sredstva ili metode koja organizacijama pomažu da pređu na cirkularni model poslovanja. Ovi alati su praktični instrumenti koji olakšavaju primenu cirkularnih principa u stvarnom svetu. Cirkularna ekonomija se zasniva na nekoliko osnovnih principa koji predstavljaju stubove održivosti i ciljeve koje želimo postići. Ovi principi čine temelj za razumevanje i primenu cirkularnog modela. U ovom tekstu, evo nekoliko ključnih tačaka cirkularnih principa:

Ponovna upotreba: Prvi i osnovni princip cirkularne ekonomije je produžavanje životnog veka proizvoda. Umesto da se proizvodi koriste samo jednom i onda odbace, ideja je da se stvore proizvodi koji se mogu višekratno koristiti. To uključuje popravke, restauracije i obnavljanje proizvoda kako bi se produžio njihov životni vek.

Recikliranje: Recikliranje je ključni princip koji se odnosi na proces sakupljanja i obrade materijala kako bi se mogli ponovo integrisati u proizvodni proces. Umesto da materijali postanu otpad, recikliranje omogućava da se oni ponovo iskoriste i postanu sirovine za nove proizvode.

Obnova: Obnova materijala i proizvoda postaje sve važnija komponenta cirkularne ekonomije. Kroz popravke, restauracije i rekonstrukcije, postojeći proizvodi se osvežavaju i produžava im se životni vek, smanjujući potrebu za proizvodnjom novih.

Ekodizajn: Ekodizajn je praksa projektovanja proizvoda uzimajući u obzir lakoću recikliranja, upotrebu održivih materijala i minimalni uticaj na okolinu. Cilj je stvoriti proizvode koji su dizajnirani s održivosti u vidu.

Ovi principi predstavljaju okosnicu cirkularne ekonomije i osnovu za razvoj alata i strategija koje podržavaju ovu održivu paradigmu. Prema tome alati cirkularne ekonomije razvijeni su za potrebe primene cirkularnih principa. Sada ćemo razmotriti neke od ključnih alata cirkularne ekonomije koji pomažu u primeni ovih principa u praksi.

 

→ Primeri alata cirkularne ekonomije

Postoji mnogo alata cirkularne ekonomije, a svaki od njih ima svoju specifičnu svrhu i primenu. Evo nekoliko ključnih alata:

Industrijska Simbioza (IS): Industrijska simbioza je koncept koji promoviše saradnju između različitih industrija radi efikasnijeg korišćenja resursa i smanjenja otpada. Ovo uključuje deljenje materijala, energije i resursa između organizacija kako bi se smanjila potreba za eksploatacijom prirodnih resursa i stvaranje sinergija između različitih sektora.

Socijalno ekološko preduzetništvo: Socijalno ekološko preduzetništvo se fokusira na stvaranje poslovnih modela koji istovremeno rešavaju društvene i ekološke izazove. Ovi preduzetnici često koriste inovativne pristupe kako bi stvorili održive proizvode ili usluge, a njihov rad često ima pozitivan uticaj na zajednice i prirodu.

Ekološke inovacije malih preduzetnika: Mali preduzetnici često razvijaju kreativne ekološke inovacije, uključujući lokalne cirkularne mreže, cirkularni dizajn proizvoda i razvoj novih ekoloških materijala.

 

→ Primena alata cirkularne ekonomije?

Svako preduzeće koje želi da primeni koncept cirkularne ekonomije treba prvo da razume kako alati cirkularne ekonomije mogu da promene njihov poslovni model i usmere ga ka održivijim praksama. Evo koraka koji će vam pomoći u primeni ovih alata i razvoju cirkularne poslovne strategije:

Korak 1 – Opis trenutnog poslovnog modela:
Pre nego što se upustite u primenu alata cirkularne ekonomije, prvi korak je da detaljno opišete svoj trenutni poslovni model. To uključuje identifikaciju ključnih aktivnosti, resursa, partnera i izvora prihoda koji čine vaš trenutni model. Ovaj korak vam pomaže da jasno razumete gde se trenutno nalazite.

Korak 2 – Procena koje strategije cirkularne ekonomije se najbolje uklapaju:
Nakon što ste definisali svoj trenutni poslovni model, sledeći korak je proceniti koje strategije cirkularne ekonomije najbolje odgovaraju vašoj industriji i proizvodima. Na primer, ako se bavite proizvodnjom elektronske opreme, možda ćete se fokusirati na ekodizajn i ponovnu upotrebu komponenata.

Korak 3 – Odaberite relevantne strategije cirkularne ekonomije koje ćete pratiti:
Nakon procene, odaberite strategije koje smatrate najprikladnijim za vaše poslovanje. Mogli biste odlučiti da pratite više strategija istovremeno, u zavisnosti od specifičnih potreba i mogućnosti vašeg poslovnog modela.

Korak 4 – Dizajnirajte svoj cirkularni poslovni model:
Sada je vreme da pređete na dizajniranje novog cirkularnog poslovnog modela. Ovde ćete koristiti Kanvas cirkularnosti, alat koji vam omogućava da vizuelizujete ključne elemente vašeg poslovnog modela i kako će se promeniti primenom cirkularnih strategija.

Korak 5 – Poređenje i izvoz rezultata:
Na kraju, uporedite svoj novi cirkularni poslovni model sa starim kako biste videli promene i poboljšanja. Ovo vam omogućava da bolje razumete kako će primena alata cirkularne ekonomije uticati na vaše poslovanje i okolinu.

Preporučujemo vam da uz ove korake koristite Kanvas cirkularnosti kao alat za vizuelizaciju i planiranje vašeg cirkularnog poslovnog modela. Kao ilustraciju, priložićemo vam primer popunjenog Kanvasa cirkularnosti za socijalnu franšizu BIO IDEA sapuni kako biste bolje razumeli kako se koristi u praksi.

Zaključak:

U ovom delu smo istraživali alate cirkularne ekonomije i kako ih primeniti za razvoj održivih poslovnih modela. Alati cirkularne ekonomije predstavljaju ključne resurse za organizacije koje žele da pređu na cirkularni model poslovanja. Ključni koraci u primeni ovih alata uključuju opis trenutnog poslovnog modela, procenu najprikladnijih strategija cirkularne ekonomije, odabir relevantnih strategija, dizajniranje cirkularnog poslovnog modela i poređenje rezultata.

Posebno smo istakli dva preporučena alata za primenu cirkularne ekonomije: Industrijsku Simbiozu (IS) i Zeleno socijalno preduzetništvo. IS omogućava saradnju između različitih industrija radi efikasnijeg korišćenja resursa, dok se Zeleno socijalno preduzetništvo fokusira na stvaranje poslovnih modela koji rešavaju društvene i ekološke izazove.

Ovi alati predstavljaju ključeve za uspešno prelazak na cirkularni model poslovanja i doprinose održivijoj budućnosti za organizacije i okolinu.

Kontrolna pitanja :

Zašto je primer popunjenog Kanvasa cirkularnosti koristan?2023-09-06T10:56:32+00:00

Primer popunjenog Kanvasa cirkularnosti pomaže da se bolje razume kako se alat koristi u praksi i kako se primenjuju cirkularni principi u poslovanju.

Koji su ključni koraci u primeni alata cirkularne ekonomije?2023-09-06T10:56:03+00:00

Ključni koraci uključuju opis trenutnog poslovnog modela, procenu strategija, odabir relevantnih strategija, dizajniranje cirkularnog poslovnog modela i poređenje rezultata.

Koja je uloga procene strategija cirkularne ekonomije?2023-09-06T10:55:34+00:00

Procena strategija cirkularne ekonomije pomaže organizacijama da odaberu najprikladnije strategije za svoju industriju i proizvode.

Koja je svrha opisa trenutnog poslovnog modela?2023-09-06T10:55:02+00:00

Opis trenutnog poslovnog modela pomaže organizacijama da jasno razumeju svoj trenutni položaj i resurse pre nego što pređu na cirkularni model.

Koja je svrha Kanvasa cirkularnosti?2023-09-06T10:54:30+00:00

Kanvas cirkularnosti je alat za vizuelizaciju i planiranje cirkularnog poslovnog modela.

Koji su osnovni principi cirkularne ekonomije?2023-09-06T10:54:00+00:00

Osnovni principi cirkularne ekonomije uključuju ponovnu upotrebu, recikliranje, obnovu i ekodizajn.

Šta predstavljaju alati cirkularne ekonomije?2023-09-06T10:53:34+00:00

Alati cirkularne ekonomije su sredstva ili metode koje organizacijama pomažu da pređu na cirkularni model poslovanja i primene cirkularne principe.

2023-11-30T10:52:54+00:00
Go to Top