U teoriji i praksi, često se susrećemo sa pojmom „alat“. Ovaj termin se koristi u svakodnevnom životu, gde alati predstavljaju sredstva koja nam pomažu da obavimo određene zadatke. Zamislite majstora koji koristi različite alate – čekić, ključeve, testere – kako bi sagradio kuću. Svaki alat ima svoju svrhu i koristi se kako bi se postigao određeni cilj. Slično tome, i u domenu cirkularne ekonomije postoje alati koji nam pomažu da razumemo, razvijemo i primenimo koncepte održivog i cirkularnog poslovanja.

Dva od najvažnijih alata koja ćemo istražiti u ovoj edukativnoj jedinici su Industrijska Simbioza (IS) i Cirkularno socijalno preduzetništvo . Ovi alati nisu samo teorijski koncepti; oni su praktični i plastični načini da organizacije i preduzetnici pređu sa linearnog na cirkularni model poslovanja. Sačuvajmo resurse, smanjimo otpad, razvijajmo društveno odgovorne prakse – to su ciljevi koje postižemo ako koristimo ove alate. Uzmimo ih kao ključeve u našem naporu da stvorimo održiviju budućnost. Hajde da istražimo ove alate detaljnije.