U svetu gde se suočavamo sa sve ozbiljnijim izazovima klimatskih promena, ograničenim resursima i potrebom za ravnotežom između ekonomske dobrobiti, socijalne pravde i očuvanja prirodne sredine, Ujedinjene nacije su usvojile Ciljeve održivog razvoja (SDGs ) kao globalni okvir za postizanje održivosti. U istom duhu, Evropa se aktivno angažovala putem Evropskog zelenog dogovora (European Green Deal), koji predstavlja strategiju za primenu principa održivog razvoja unutar Evropske unije. Na regionalnom nivou, na Zapadnom Balkanu, usvojena je Zelena agenda kao konkretni plan akcije za primenu ovih principa na lokalnom nivou.

Ovaj priručnik ima za cilj upoznati vas sa tim kako se ovi globalni i regionalni okviri prepliću u lokalnoj stvarnosti, s posebnim fokusom na žene iz ruralnih sredina i franšizerke Socijalne franšize BIO IDEA sapuni, koje igraju ključnu ulogu u našoj mreži industrijske solidarne simbioze MISS. Takođe, razmatramo kako akcioni plan za sprovođenje Sofijske deklaracije podstiče razvoj cirkularne ekonomije na Balkanu i njen doprinos sprovođenju Zelene agende za Zapadni Balkan. Ova sesija će se sastojati od edukativnih jedinica: