Cirkularna ekonomija predstavlja revolucionarni pristup upravljanju resursima i proizvodima, suprotstavljajući se tradicionalnom ‘koristi i odbaci’ linearnom modelu. U osnovi, cilj cirkularne ekonomije je stvoriti održiv sistem u kojem se materijali neprestano obnavljaju, recikliraju i ponovno koriste umesto da završe kao otpad. Ova paradigma ne samo da doprinosi smanjenju ekološkog opterećenja, već takođe igra ključnu ulogu u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja.

Veza između Cirkularne ekonomije i Industrijske simbioze je duboko povezana. Industrijska simbioza promoviše deljenje resursa i energije među različitim organizacijama, čime se stvaraju zatvoreni ciklusi materijala. Upravo to je suština cirkularne ekonomije. Kroz Industrijsku simbiozu, organizacije mogu zajednički koristiti resurse i minimizirati otpad, čime se podržava princip održivog iskorišćavanja resursa.

Cirkularna ekonomija je takođe od ključnog značaja za postizanje ciljeva Zelene Agende i Zelene inkluzivne i pravedne tranzicije. Ovaj pristup se usklađuje sa konceptom održivosti, smanjenjem emisija gasova sa efektom staklene bašte i očuvanjem prirodnih resursa. Takođe, cirkularna ekonomija doprinosi stvaranju inkluzivnih poslovnih prilika i socijalne ravnoteže, što je ključno za postizanje održivog razvoja.

U ovoj nastavnoj jedinici, istražićemo dublje značaj cirkularne ekonomije i kako ona funkcioniše kao ključna komponenta Industrijske simbioze. Naglasićemo njenu ulogu u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja, kao i načine na koje može biti oslonac za Zelenu Agendu i postizanje Zelene inkluzivne i pravedne tranzicije. Shvatićete zašto je cirkularna ekonomija suštinski mehanizam za stvaranje održive budućnosti i unapređenje društvenog i ekološkog blagostanja

Modul 2. Cirkularna ekonomija

Kroz ovaj program, želimo da pružimo inspiraciju i podršku svim izvanrednim ženama koje neguju preduzetnički duh i koje razmišljaju o inovativnim načinima kako da stvore pozitivan uticaj na našu okolinu. Cirkularna ekonomija otvara neograničene mogućnosti za kreativno poslovanje koje ne samo da smanjuje otpad i štedi resurse, već i gradi temelje za održivu budućnost.
U fokusu ovog programa je povezivanje vas sa konceptom cirkularne ekonomije i pružanje alata da pređete iz ideje u akciju. Otkrićete kako principi smanjenja, ponovne upotrebe i recikliranja formiraju srž cirkularne ekonomije i kako se ti principi mogu primeniti na realne poslovne scenarije.

Cilj edukativnog modula cirkularna ekonomija: Razumeti koncepte cirkularne ekonomije, u odnosu na industrijsku simbiozu i socijalno preduzetništvo u kontekstu postizanja ciljeva Zelene Agende za održivi razvoj.

Trajanje: 3 sesije (svaka sesija traje 15 minuta)

Sadržaj:
Sesija 1: Uvod u Cirkularnu ekonomiju

 • 1. Definicija cirkularne ekonomije i njen značaj za održivost i zaštitu okoline.
 • 2. Osnovni principi cirkularne ekonomije: Smanjenje, Ponovna upotreba, Recikliranje.
 • 3. Kako industrijska simbioza podržava koncept cirkularne ekonomije: Deljenje resursa i minimiziranje otpada.
 • 4. Povezivanje cirkularne ekonomije sa socijalnim preduzetništvom: Kako se cirkularni modeli mogu primeniti za društvenu korist.

Sesija 2: Zelena Agenda i Doprinos cirkularne ekonomije

 • 1. Šta je Zelena Agenda: Ciljevi i prioriteti za održivi razvoj.
 • 2. Veza između cirkularne ekonomije, Zelene Agende i industrijske simbioze.
 • 3. Kako cirkularna ekonomija doprinosi smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte.
 • 4. Uloga cirkularne ekonomije u očuvanju prirodnih resursa i podršci inkluzivnom razvoju.

Sesija 3: Alati cirkularne ekonomije IS & Zeleno socijalno preduzetništvo

 • 1. Alati cirkularne ekonomije: Upoznavanje sa instrumentima i pristupima za primenu cirkularnih modela.
 • 2. Socijalno preduzetništvo u cirkularnoj ekonomiji: Inspirativni primeri društvenih inicijativa zasnovanih na cirkularnoj ekonomiji.
 • 3. Sjedinjavanje socijalnog preduzetništva i industrijske simbioze: Praktični slučajevi saradnje za održivu budućnost.
 • 4. Održivi poslovni modeli kroz cirkularnu ekonomiju i socijalno preduzetništvo: Kako izgraditi uspešan i održiv posao koji donosi koristi društvu i planeti.