Industrijska simbioza, Cirkularna ekonomija i Socijalno preduzetništvo

Na platformi Mreže industrijske simbioze (MISS), povezanost između industrijske simbioze, cirkularne ekonomije i socijalnog preduzetništva postaje stvarnost kroz konkretnu saradnju i razmenu resursa. MISS omogućava da se koristi i razvija ovaj integrativni pristup kako bi se postigli zajednički ciljevi održivosti, inovacije i društvenog uticaja.

Industrijska simbioza

Industrijska simbioza je inovativan koncept koji predstavlja ključnu tačku spajanja između ekonomske efikasnosti…

Cirkularna ekonomija

Cirkularna ekonomija predstavlja revolucionarni pristup upravljanju resursima i proizvodima, suprotstavljajući se tradicionalnom…

Socijalno preduzetništvo

Socijalno preduzetništvo, koje se definiše kao pristup poslovanju koji kombinuje ekonomske ciljeve sa rešavanjem društvenih problema…