Industrijska simbioza je inovativan koncept koji predstavlja ključnu tačku spajanja između ekonomske efikasnosti, ekološke održivosti i društvene koristi. Ovaj koncept podstiče različite industrije i organizacije da sarađuju, dele resurse, energiju i otpad kako bi se ostvarila veća efikasnost u upotrebi resursa i smanjilo opterećenje na životnu sredinu.

Industrijska simbioza igra ključnu ulogu u cirkularnoj ekonomiji, koja se zalaže za prelazak sa linearnog modela ‘uzmi-proizvedi-baci’ na model u kojem se resursi neprestano recikliraju i obnavljaju. Kroz deljenje resursa, reciklažu i ponovnu upotrebu, Industrijska simbioza doprinosi stvaranju zatvorenog ciklusa materijala i smanjenju otpada.

Pored toga, Industrijska simbioza ima snažan uticaj na socijalno preduzetništvo. Kroz povezivanje različitih sektora i organizacija, ovaj koncept pruža priliku za stvaranje pozitivnih društvenih i ekonomskih promena. Socijalne preduzetnice mogu iskoristiti prednosti Industrijske simbioze kako bi stvorile održive poslovne modele koji istovremeno rešavaju ekonomske i društvene izazove.

U ovoj nastavnoj jedinici ćemo istražiti dublje osnove Industrijske simbioze, analizirati njenu ulogu u cirkularnoj ekonomiji i istražiti kako može biti pokretač socijalnog preduzetništva. Saznaćete kako ova inovativna strategija može doprineti stvaranju održive budućnosti i društveno odgovornih poslovnih praksi.

Modul 1. Industrijska simbioza

Industrijska simbioza je poslovna strategija koja podstiče saradnju između kompanija (koje tradicionalno nemaju veze međusobno) kako bi se generisale nove poslovne prilike zasnovane na otpadnim resursima (bilo da se radi o materijalima, energiji, vodi, toploti, transportu itd.). Krajnji cilj je rešiti neefikasnosti u tretmanu resursa i energije koje kompanije ne koriste interno, kao što su otpad i nusproizvodi, gubici toplote/energije, neiskorišćeni spoljni resursi (npr. kiša) ili deljivi resursi (npr. skladišta, oprema), kako bi se generisale nove poslovne prilike. Ovaj koncept može se postići identifikacijom dodatne vrednosti u resursima koji se rasipaju i istraživanjem inovativnih rešenja za obezbeđivanje resursa. Ukratko, ideja iza industrijske simbioze može se sažeti kao: otpad jedne industrije može biti resurs druge.

Industrijska simbioza (IS) je najsavršeniji alat cirkularne ekonomije jer omogućava stvaranje optimalnog iskorišćenja resursa kroz sinergijske veze među privrednim subjektima, čime se eliminiše otpad i smanjuje potreba za korišćenjem novih sirovina. Ovaj koncept se idealno uklapa u princip cirkularne ekonomije, gde se naglasak stavlja na održivu upotrebu resursa, ponovno korišćenje, recikliranje i smanjenje ekološkog otiska. IS promoviše svestranu i efikasnu razmenu resursa, energije i znanja između različitih sektora, što dovodi do smanjenja ekoloških uticaja, podsticanja ekonomske dobiti i socijalnih koristi. Cilj modula je upoznati učesnike sa konceptom industrijske simbioze, razumeti njen značaj za male biznise i prepoznati prepreke koje se mogu javiti tokom njenog razvoja. Sadržaj modula: Sesija 1. Uticaj, značaj i prepreke industrijske simbioze (IS); Sesija 2. Industrijska solidarna simbioza i njen uticaj na članice mreže MISS ; Trajanje modula 1 : 5 jedinica (svaka traje 10 minuta)