Socijalno preduzetništvo, koje se definiše kao pristup poslovanju koji kombinuje ekonomske ciljeve sa rešavanjem društvenih problema, postaje sve važniji igrač u kontekstu cirkularne ekonomije. Ovi preduzetnici ne samo da stvaraju inovativne poslovne modele, već i teže unapređenju društvene kohezije i očuvanju jedinstva sa prirodom.

U okviru cirkularne ekonomije, socijalno preduzetništvo igra ključnu ulogu promovišući koncepte kao što su smanjenje otpada, ponovna upotreba i reciklaža. Njihova aktivnost podržava principe cirkularnosti kroz integraciju ekoloških i društvenih ciljeva. Kroz svoje poslovne modele, socijalni preduzetnici ne samo da doprinose očuvanju resursa i smanjenju otpada, već takođe angažuju i osnažuju zajednice, stvarajući okruženje koje promoviše društvenu inkluziju i ekološku svest.

U ovom modulu istražićemo kako socijalno preduzetništvo postaje ključna komponenta cirkularne ekonomije. Razmotrićemo kako se njihovi ciljevi i aktivnosti uklapaju u principe održivosti, kako doprinose društvenoj koheziji kroz angažman sa lokalnim zajednicama i kako podržavaju očuvanje prirode kroz promociju cirkularnosti resursa. Otkrijte zašto socijalno preduzetništvo ne samo da povezuje ekonomske i društvene aspekte, već i osnažuje jedinstvo sa prirodom za održiviju budućnost.

Modul 3. Žensko socijalno preduzetništvo

Socijalno preduzetništvo predstavlja inovativan pristup poslovanju koji objedinjuje ekonomske ciljeve sa rešavanjem društvenih i ekoloških problema. Ova dinamična oblast ne samo da pruža rešenja za socijalne i ekološke izazove, već takođe igra ključnu ulogu u promociji ekonomije održivog razvoja.

Socijalno preduzetništvo je neodvojivi deo šireg koncepta socijalne ekonomije. koja igra ključnu ulogu u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja, kako na nivou Evropske unije, tako i globalno. Njena aktivna uloga u smanjenju siromaštva, podršci tranziciji ka održivim gradovima i zajednicama, promovisanju odgovorne potrošnje i proizvodnje, kao i unapređenju održivih finansijskih praksi, predstavlja temelj za razumevanje važnosti socijalnog preduzetništva. O tome svedoči i činjenica da su mnoge države EU uključile socijalnu ekonomiju i socijalno preduzetništvo kao prioritete u svoje nacionalne planove za oporavak i otpornost.

Međutim, deo tog potencijala još uvek nije u potpunosti iskorišćen. Premalo ljudi je upoznato sa socijalnom ekonomijom. Mnogi potrošači žele odgovornije kupovati, u smislu izvora robe i usluga koje kupuju, ali često ne znaju kako. Subjektima socijalne ekonomije nije lako da budu vidljivi na tržištu ili da pronađu „strpljiv kapital“ za dugoročna ulaganja. Često nisu dovoljno shvaćeni i priznati, što može stvarati prepreke za razvoj njihovih aktivnosti i ograničiti njihov potencijalni ekonomski i socijalni doprinos.

Iz ovih razloga, Udruženje BIO IDEA za održivi razvoj aktivno razvija mreže ženskog socijalnog preduzetništva u oblasti cirkularne ekonomije. Mreža Socijalne franšize BIO IDEA sapuni i Mreža Industrijske solidarne simbioze posvećene su jačanju kapaciteta preduzetnica koje postavljaju prioritete na ljude, socijalne i ekološke svrhe, umesto isključivo profita.

Važno je napomenuti da je udeo preduzetnica u socijalnom preduzetništvu 30% veći od udela preduzetnika-muškaraca, suprotno klasičnom preduzetništvu. Ovo može delimično biti objašnjeno teorijom Ecofeminizma, koja istražuje povezanost između oblika dominacije nad ženama i dominacije kapitala nad prirodom. U kontekstu ekološkog, cirkularnog, zelenog i socijalnog preduzetništva, težnja je ukidanju takve dominacije i postizanju harmonije. Iz ovih razloga smo nazvali naš treći modul „Žensko socijalno preduzetništvo“.

Cilj Modula „Žensko socijalno preduzetništvo“

Cilj ovog modula je osnažiti i inspirisati učesnice da razumeju i učestvuju u ženskom socijalnom preduzetništvu, posebno u kontekstu cirkularne ekonomije i zelene tranzicije. Kroz ovaj modul, učesnice će postići sledeće ciljeve:

  • Razumevanje ženskog socijalnog preduzetništva i njegove važnosti za društvo i životnu sredinu.
  • Upoznavanje sa različitim konceptima socijalnog preduzetništva, uključujući cirkularno preduzetništvo, industrijsku simbiozu, zeleno preduzetništvo i ekološke inovacije.
  • Razmatranje uloge žena u postizanju održive budućnosti i klimatske neutralnosti.

Trajanje: Modul „Žensko socijalno preduzetništvo“ sastoji se od tri ključna dela, sa svakom sesijom koja traje 20 minuta

Sadržaj:
Sesija 1: Uvod u žensko socijalno preduzetništvo

  • Ova sesija je početak našeg putovanja u svet ženskog socijalnog preduzetništva. Fokusira se na osnovne koncepte i teme koje će nam pomoći da bolje razumemo šta to tačno znači. Kroz ovu sesiju, istraživaćemo pojam ženskog socijalnog preduzetništva, njegovu suštinu i istorijski razvoj. Takođe ćemo razgovarati o uticaju ženskog socijalnog preduzetništva na društvo i ekonomiju, kao i o njegovoj ključnoj ulozi u rešavanju društvenih i ekoloških problema. Na kraju ćemo istražiti zašto je socijalno preduzetništvo potrebno u današnjem svetu i upoznati se s nekim inspirativnim pričama o uspehu ženskih socijalnih preduzetnica.

Sesija 2: Koncepti ženskog socijalnog preduzetništva

  • Ova sesija će nas dublje odvesti u svet ženskog socijalnog preduzetništva. Razmotrićemo različite koncepte, oblike i primere dobrog ženskog socijalnog preduzetništva kako bismo bolje razumeli raznolikost ovog polja. Kroz praktične primere dobre prakse, naučićemo kako se žensko socijalno preduzetništvo može manifestovati u stvarnom svetu i kako se može primeniti u različitim sektorima.

Sesija 3: Uloga ženskog socijalnog preduzetništva u zelenoj tranziciji ka klimatskoj neutralnosti

  • Treća sesija se fokusira na specifičnu ulogu ženskog socijalnog preduzetništva u postizanju ciljeva zelene tranzicije i klimatske neutralnosti. Razmotrićemo kako žensko socijalno preduzetništvo može doprineti očuvanju naše planete i održivom razvoju. Razgovaraćemo o inovativnim pristupima i projektima koje vode žene i kako njihov rad može oblikovati budućnost u smislu održivosti i zaštite životne sredine.